NABÓR NA KURS TRWA!

Zapisz się wypełniając formularz zapisu!
Wykładowcy to native speakers!Język arabski - język Koranu oraz „Baśni z tysiąca i jednej nocy” to język, którym współcześnie porozumiewają się Arabowie. Język arabski należy do grupy języków  semickich. Język arabski posiada formę literacką فصحى (fuṣḥà) oraz mówioną, dialektalną, لهجة (lahǧa). Współczesny język arabski  to język używany głównie w sytuacjach oficjalnych, środkach masowego przekazu oraz jako język pisany, zaczynając od korespondencji prywatnej, wywiadów prasowych, na literaturze pięknej kończąc.
Forma współczesna wywodzi się ze wcześniejszej formy klasycznej, która po dziś dzień zachowała się w przedmuzułmańskiej poezji, Koranie czy Sunnie (zbiór opowieści o czynach Proroka, stanowiących tradycję muzułmańską). Język klasyczny nie różni się bardzo od języka współczesnego. Pewne zmiany widzimy w częstotliwości użycia wyrazów, które dziś byłyby uznane za przestarzałe. Można więc powiedzieć, że współczesny język arabski to dostosowana do naszych czasów wersja języka klasycznego.
Na co dzień powszechny w uzyciu pozostaje forma języka arabskiego tzw. potoczna, dialektalna, لهجة (lahǧa) - rózna w zależności od kraju.